FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
07 08 09
0

Fængsel. Kvindeafdeling. Værelse A
Fængslet i Horserød er det eneste med en kvindeafdeling.
30% af afdelingens indsatte afsoner straf for handel med stoffer, flere er selv misbrugere.
Det er umuligt at holde afdelingen stoffri.
Flere kvinder,der afsoner straf, har taget deres børn med i fængslet.