FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
13 14 15
0

Fængsel. Celle A
På forvaringsanstalten anbringes kriminelle, der er “uegnede til påvirkning gennem straf,
men som af hensyn til retssikkerheden er dømt til forvaring.”
En høj ringmur omgiver et kompleks af to-etagers bygninger med en enkelt “åben” barak i midten.
Da jeg fortalte fængselsbetjenten, at jeg allerede havde fotograferet på et fængsel, Horserød Statsfængsel, sagde han:
“Horserød! - Det er da ikke noget fængsel. Det er en højskole.”