FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
28 29 30
0

Kaserne. Rekrut
Den værnepligtige får 24 kr. om dagen i lommepenge og 23 kr. om dagen i kostpenge.
Morgenmad koster 5 kr. frokost ca. 8 kr. og middag 10 kr. Ved hjemsendelsen får
den værnepligtige hjemsendelsespenge, 5 kr. pr. tjenestedag.