FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
32 33 34
0

Kaserne. Konstabel. Værelse
I en nybygning på kasernen er der indrettet værelser til kontraktansatte soldater.