FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
92 93 94
0

Herberg. 8-sengsstue
Peter har været i bad og er nu klar til at tage afsted for idag.
Herberget åbner igen i aften. Så kommer Peter hjem igen.