FORSIDE
UNDERVISNING
MORTEN BO PRAKTIKANTDAG

Mads Nissen, Martin Bubandt Jensen og Anders Birch, alle praktikanter på Poltiken kom med
deres vejleder Thomas Borberg for at få konstruktiv kritik på billeder og arbejdsmetode.
Her er mit notat med de af deres billeder, jeg på forhånd havde valgt at tale om: