FORSIDE
MANUSKRIPTER
BREVE

Til (Kommunalbestyrelsesmedlemmerne)

Det er smerteligt at være vidne til, hvordan teknisk forvaltning, når de får frie hænder til at løse et parkeringsproblem, hærger kommunens rekreative områder.

Gennem 45 år har jeg gennem mine vinduer, der vender ud til Amalievej, kunne følge med i det pulserende liv der især i weekenden er på vejen. Man promenerer, går tur med barnevogne, ungerne leger, står på rulleskøjter, indvandrerfamilier spadserer, man slentrer og holder hvil på bænke undervejs. Turen til Landbohøjskolen eller Frederiksberg Have ad Frederiksberg Allé begynder og ender med en slentretur ad den hyggelige Amalievej.

Det er skammeligt at dette rekreative område nu uden sagkyndig bistand er besluttet nedlagt alene for at få plads til flere parkerede biler.

Vi var mange, der bakkede op om Frederiksberg som grøn kommune, flere cykelstier, mere miljø, flere rekreative områder, men at problemet med de nedlagte parkeringspladser på Bülowsvej, nu der skal anlægges cykelsti betød at et karakterfuldt, bevaringsværdigt rekreativt miljø skulle ødelægges, det havde ingen forestillet sig. Sikkert heller ikke du.

Men det er ikke for sent at standse projektet. Foreløbig har man kun gennemført en mindre strækning, men tilstrækkeligt til at enhver kan se, hvor ødelæggende det vil blive for miljøet.

Et flisebelagt fortov hvor to barnevogne knebent kan passere hinanden er det blevet til, det der før var promenade og legeplads. Fra at være byens stolthed, en rekreativ oase er det blevet til et kedsommeligt smalt og karakterløst fodgængerfelt.

Jeg håber meget at du vil lægge turen forbi Amalievej og danne dig et indtryk af forvaltningens hærværk.

Og ønsker du som jeg en grøn kommune, med cykelstier og rekreative områder vil jeg opfordre dig til at gøre din indflydelse gældende og få masakren stoppet inden det er for sent.

Med venlig hilsen
Morten Bo