FORSIDE
MANUSKRIPTER
BREVE

Advokatnævnet
Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K.

Til orientering kan jeg oplyse, at jeg har sendt nedenstående anmeldelse til Københavns Politi.
med venlig hilsen
Morten Bo
Københavns Politi 14.9.1999
Politigården
Polititorvet
1567 København V.

Anmeldelse af advokat Ole Brøns, Kronprinsessegade 5, 1114 København K.

9.7.99 dør min far professor Jørgen Bo.
Samme dag kontakter jeg hans advokat, Ole Brøns, der i flere år, under min fars sygdom, har haft bankfuldmagt til hans konto 6739 200023-7 i Sydbank, og giver ham meddelelse om dødsfaldet.

12.7. underretter jeg skriftligt advokaten om, at han ikke må udbetale penge fra min fars konti.

12.8. udsteder advokaten en check til sig selv lydende på kr. 5.400.- og banken udbetaler checken i den tro, at min far er i live og at advokaten stadig har fuldmagt til at hæve penge på kontoen.

23.8. meddeler advokaten skriftligt Sydbank, at min far er død og fra denne dag er det arvinger iflg. skifteretsattest, der kan hæve på kontoen, hvor der nu står kr.37.20

1.9. bliver boet på baggrund af advokatens oplysninger udlagt til begravelsesomkostninger.
Der er ikke i boet midler til at betale hverken de mange kreditorer eller begravelsesudgifterne.

På forespørgsel oplyser advokaten, at han har anvendt pengene til dels at betale en af min fars skyldige kreditorer, dels faktura på dødsannoncer, stilet til advokaten, men jeg har trods anmodning ikke fået det dokumenteret.

Det er min opfattelse, at advokaten ikke har handlet korrekt, men om hans handlemåde har været ulovlig, vil jeg overlade til poliet at vurdere.

med venlig hilsen

Morten Bo


Bilag: Brev 9.9.99 fra Sydbank til mig.

Kopi til advokatnævnet.


MORTEN BO AMALIEVEJ 4C 1875 FREDERIKSBERG C 33 31 78 99

morten.bo@fata.dk