FORSIDE
MANUSKRIPTER
BREVE

9.5.87. Brev til advokat Steen Bech efter at være blevet stævnet af en kvinde, der følte sig kænket over, at jeg havde solgt hende til tidsskrift for Sygeplejerske uden hendes tilladelse.

Hej Steen,
som aftalt fremsender jeg stævning fra sagfører Thomas Nielsen, sagen er berammet til l2 juni l987 og Ragnarok aps vil godt bede dig føre sagen til en lykkelig afslutning, det er nemlig Ragnarok, der har solgt billedet og dermed også faktisk Ragnarok der bør stævnes. Nå, det er vel en peditesse, men sandt er det, at Morten Bo ikke har solgt billedet til Dansk sygeplejeråd.

Morten Bo personligt kan kun være ansvarlig for den første del af sagen, der går ll år tilbage i tiden, nemlig optagelsen af billedet og offentliggørelsen i bogform. Men også den del af sagen beder Ragnarok aps dig om du vil tage dig af.

Jeg står ganske til din rådighed for den bedste sagsbehandling,-[ hvad forstand har jeg på jura ] - men vil dog gerne her fremkomme med et par
bemærkninger:

Det er ikke i overensstemmelse med sandheden, når det hævdes at Marianne ikke vidste, at hun havde haft sit billede i alarm.
følgende samtale udspandt sig første gang jeg snakkede i telefon med hende:

Morten: -Jamen det er jeg virkelig ked af,Marianne, men det er jo sådan et gammelt billede, så du det ikke i ildebrandsbogen, dengang?
Marianne: Jo, og det blev jeg også skide sur over.
Morten: Åh bare du dog havde ringet eller gjort et eller andet.
Marianne: Det var jeg også lige ved, det kan jeg godt love dig.

Billedet er siden offentliggørelsen i Alarm blevet vist i utallige sammenhænge, folk har simpelthen stjålet det fra bogen, jeg har ikke
haft noget som helst at sige og har blot kunnet håbe på at billedet blev anvendt med omtanke.
Det har været i TV,i aviser fra hele landet,i udenlandske blade, men det er ikke mig, der har solgt det, det er tappet fra bogen, og det har man ifølge fotografiloven ret til, blot er avisen ansvarlig overfor lovgivningen,

Det er grunden til at vi på Ragnarok, hvor vi iøvrigt har en meget høj hvad-skal-billedet-bruges-til-hvem-er-på-billedet-moral aldrig vil betænke os på at sælge billeder fra bøger !!
Når jeg sælger billeder fra FOLKETS SKOLE hvor tilladelsen kun er givet til at anvende billeder til netop den bog, så sørger jeg altid for at det er billeder, der har været trykt i bogen og ikke de andre ikke-offentliggjorte billeder som alligevel kan tappes uden mit vidende. Jeg mener, hvis bladene alligevel kan tappe billedet fra en bog, så kan jeg da ligesågodt sælge en ordentlig kopi og få penge for det, ikke?

Hvis Ragnarok aps er ansvarlig for en billedtekst eller en sammenhæng billedet anvendes i eller overskrift, vil det i fremtiden have helt katastrofale følger, og vi skal betinge os helt uhyrlige krav ved salg af arkivbilleder, krav som er umulige at opfylde.

I mine øjne er ansvaret for denne fadæse alene dansk sygeplejeråds. De har sat et ærligt og tidligere mange gange offentliggjort billede i en uheldig sammenhæng. Det har de erkendt og betalt for.
Hvis Ragnarok havde solgt billedet til Ugens Rapport, kunne vi måske have forudset et vist misbrug af billedet, men på dansk sygeplejeråd har vi altid kun mødt saglighed og nobel anvendelse af vore billeder. Vi drømte ikke om, at billedet her skulle blive misbrugt.

Marianne har fået bevillet fri process, så hun har alt at vinde, intet at tabe.
Lad retfærdigheden ske fyldest !! (og lad den ikke blive for dyr)

Jeg regner med at du nu gør hvad der skal gøres. Hvis du vil vide mere
så ring

Mange hilsenerRagnarok
v/dir. Morten Bo