Ved Kighullet - med kamera og mikrofon i Folkeskolen. Artikel jeg skrev til tidsskriftet Nyt om uddannelsesforskning udgivet af Det humanistiske Forskningsråd og Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd.