FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
01 02
0
Læreren forsøger at ignorere René, lader som om alle har det rart og hyggeligt
Børnehaveklassen
Arbejdskopi