FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
11 12 13
0
Mens lærerne holder fagligt møde, ser børnene film i gymnastiksalen
Arbejdskopi