FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
24 25 26
0
Keld har stadig skolepatruljens hvide skråbond på, heller ikke denne gang nåede han,
at klæde om
7.klasse
Arbejdskopi