FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
38 39 40
0
Inspektøren holder afskedstale
Afslutning
Arbejdskopi