BO FAMILIEN
BO FAMILIEN STAMTAVLE

Elise Alvilda & Jørgen Andersen Bo

Eva Bo

Alf & Anne Marie Bo

Marie Bo

Marta Bo (Mass)

Harald Bo

Inger Bo

Ester Bo

Lise Bo

Kristen Bo

Jørgen & Gerda Bo

Jens Bo

Annemarie Bo

Malene Bo

Morten & Mette Bo

Mikkel Bo

Marie Bo

Amalie Bo

Maren Bo

Matias Bo & Else Ibfelt

Bastian Bo

Hannibal Ibfelt Bo