FORSIDE
UDSTILLINGER


UNG DANSK KUNST
Charlottenborg 1980

Originaler partielt fremkaldt 18x24 cm gelatine rc b/w prints
Affotograferet, forstørret og monteret på masonite 120x180 cm
til ophængning i trapperummet, Charlottenborgs Udstillingsbygning.
0 0 0 0 0 0 0