FORSIDE
BILLEDER
LYSET SLUKKES
27 28 29
0

Kaserne. Rekrut. Belægningsstue B
Tjenestetiden for værnepligtige er for tiden 9 måneder.