FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
33 34 35
0
Marianne har stenblikket på. Siger ingenting, men nikker en gang imellem. Hun er
sendt ned til inspektøren fordi hun har sparket læreren.
Arbejdskopi