FORSIDE
BILLEDER
FOLKETS SKOLE
KOPI
UDSNIT
34 35 36
0

Der er to kurver, en der viser antallet af spiritusbilister ved påkørsel, og en,
der viser antallet af spiritusbilister uden påkørsel
9.klasse grundkursus, resten af klassen er til fransk
Arbejdskopi