FORSIDE
BØGER


Uddrag fra Morten Bo's

0
En fotografisk rapport fra tvangsanstalter og nødhjem
KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE . NYT SOCIALT BIBLIOTEK . DET DANSKE FORLAG . 1975
Forord

0
Byretten. Lyngby retskreds
0
Østre Landsret. København
0
Fangetransportvogn
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsfængslet ved Horserød
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anstalten ved Herstedvester

0 0 0 0 0
Session 1.udskrivningskreds. Tåstrup
0 0 0 0 0 0 0
Sjællandske Telegrafregiment
0 0 0 0 0 0 0
Flyvestation Skalstrup

0 0 0 0 0
Mødrehjælpens svangrehjem
0 0 0 0 0 0 0 0
Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
0 0 0 0 0 0
Kvindehjemmet i København
0 0 0 0 0 0 0 0
Forsorgshjemmet Sundholm
0 0 0 0 0 0
Herberget Himmelekspressen
0 0 0 0 0 0 0
Plejehjemmet Bystævneparken
0 0 0 0 0 0
Plejehjemmet Nørre Hospital
0 0 0 0
Handicaphjemmet Hammershøj
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åndssvagehjemmet Ebberødgård

Anmeldelse og omtale side 39-49