BO FAMILIEN

1621: Danmarks eneste adelige troldkvinde, Kristence Kruckow, henrettes med sværd

1624: Postvæsenet grundlægges ved en forordning udstedt af Christian IV

1644: Slaget på Kolberger Heide. Christian IV rammes af en granatsplint og mister sit ene øje

1658: Freden i Roskilde. Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge og Bornholm til svenskerne

1661: Højesteret oprettes som landets øverste domstol

1666: Danmark tager den "herreløse" vestindiske ø Sankt Thomas i besiddelse

1676: Den magtfulde rigskansler Peder Schumacher Griffelfeld arresteres for højforræderi

1683: Christian V udsteder "Danske Lov", den første samlede lov, som gælder for hele landet

1696: Som den sidste dansker, henrettes den ca. 70-årige bondekone fra Falster, Anne Palles, for trolddom

1700: Danmark overgår fra den julianske kalender til den gregorianske. Man springer dagene frem til 1. marts over, for at få orden i tidsregningen

1701: Politiet organiseres på landsplan og begrebet "politibetjent" nævnes første gang

1713: For første gang indgår pengesedler i det danske møntsystem

1720: Tordenskiold falder i duel med oberst Staël v. Holstein i Hildesheim

1722: Det første danske teater, Grønnegade-teateret i København åbner

1728: København brænder. 2/5 af byen går til, deriblandt rådhuset og flere kirker. Ca. 4000 familier bliver husvilde

1733: Stavnsbåndet indføres. Bondekarle skal blive på deres fødegods til de fylder 36 år

1736: Konfirmationen indføres

1772: J. F. Struensee henrettes for majestætsfornærmelse

1801: Slaget på Reden

1805: H.C. Andersen fødes

1814: Jøder får ligeret med landets andre borgere

1828: Slægtsnavne bliver påbudt i Danmark. Patronymer, dvs. faderens navn + "-sen" eller "-datter" afskaffes

1840: Morderen Ole Pedersen Kollerød henrettes på Amager Fælled

1843: Tivoli åbner for første gang

1852: 1800 tønder land uden for Københavns volde frigives til bebyggelse. Voldene falder og brokvartererne opføres

1875: "Slaget på Fælleden" Politiet spreder et socialistisk arbejdermøde på Fælleden

1878: "Negeroprøret" på St. Croix

1903: Første indregistrering af danske automobiler

1896: Der vises levende billeder i Danmark for første gang

1901: Forbud mod enhver form for bordeldrift

1903: Første indregistrering af danske automobiler

1904: Fra denne dag påbyder en ny lov, at butikkerne skal holde lukket om søndagen

1906: Som den første i Europa får J. C. Ellehammer en flyvemaskine til at lette

1908: Justitsminister P.A. Alberti melder sig selv til politiet i bedragerisagen om Bondestandens Sparekasse

1909: Metersystemet indføres i Danmark med virkning fra 1912

1912: Spiritusafgiften øges voldsomt

1913: Fabriksloven fastslår, at børn først må deltage i fabriksarbejde, når skolegangen er forbi

1915: Med den nye Grundlov får danske kvinder valgret

1916: Ved en folkeafstemning beslutter Danmark at sælge de vestindiske øer til USA

1918: "Slaget på Grønttorvet". Politiet splitter en syndikalistisk arbejderdemonstration på Københavns grønttorv

1919: Danmarks første retsag med brug af nævninge behandles i Holbæk

1920: Genforeningen. Christian X rider over den gamle grænse og markerer, at Nordslesvig ("Sønderjylland") atter er dansk

1923: Første danske radioavis udsendes over Lyngby radio

1924: Flyruten København-Malmø indvies

1933: Københavnske aviser kan meddele, at politiet har forbudt "børns anvendelse af rulleskøjter og løbehjul på offentlige pladser"

1935: Lillebæltsbroen indvies

1937: Gymnastik gøres obligatorisk for piger i landsbyskoler

1940: Danmark besættes af tyske tropper

1943: Der indføres undtagelsestilstand i danmark. Tyskerne afvæbner og internerer den danske hær og flåden sænkes

1944: Tyskerne arresterer det danske politikorps, ca. 2000 mand sendes til Tyskland

1945: Den tyske besættelse af Danmark ophører

1947: Christian X dør

1955: Der fremsættes lovforslag om bygning af et atomforsøgscenter med to reaktorer på Risø

1956: Der fremsættes lovforslag om folkepension til alle

1961: Ophævelse af bestemmelsen om, at socialhjælpsmodtagere skal have myndighedernes tilladelse for at gifte sig

1967: Lærere har ikke længere lov at slå børnene i danske skoler

1970: Kildeskatten indføres

1972: Danmarks stemmer ja til optagelse i EF (senere EU)

1972: Frederik IX dør
SLÆGTEN FRA SLAGELSEChristian IV til hest med det nyopførte Rosenborg i baggrunden. Mads er netop født i Slagelse og Sebastian kommer til verden om et par år. De ældst kendte forfædre til Gerda Rigmor Boisen Bennike.


Mads Jensen Prom
ca.1618-1688
Præst. Student fra Slagelse skole, sognepræst til Sørbymagle og Kirkerup, lærer ved Slagelse Skole. Han var sagtmodig, stille og god. Dør som 70-årig.
Sebastian Lauremberg
ca.1626-1692
Professor mathesos ved Sorø Akademi. Student 1644, udenlands 1647-57, Professor mathesos ved Sorø Akademi 1663-65, magister 1664, informator i geografi og matematik for de kongelige pager og landmåler ved opmålingen af Sjælland, professor i matematik ved det riderlige Akademi i København 1692. Dør som 66-årig.
Jakob Madsen Prom
ca 1651-1722
Præst. Student fra Sorø, lærer ved Slagelse Skole, sognepræst til Krummerup og Fuglbjærg. Efterfulgtes i embedet af sin søn. Dør som 71-årig.
Gift med
Anna Sørensdatter Bredekilde,
Dorthea Maria Lauremberg og
Sophie Magdalene Borch
Dorthea Maria Lauremberg
ca 1664-1691
Dør i Krummerup som 27-årig.
Gift med
Jakob Madsen Prom
Johannes Nikolaj Jakobsen Prom
1688-1759
Præst cand. theol. Student fra Ringsted 1706, sognepræst til Krummerup og Fuglbjærg. Dør som 70-årig. Gift med
Barbara Johansdatter Neergaard
til Fuglebjærggaard og Grevensvænge
Johan Tomas Vilhem Johansen Prom
1719-1795
Præst. Student fra Slagelse, sognepræst til Fiurendal og Kvislemark, til Haarslev og Tingjellinge.
Gift med
Kristiane Elisabet Lavrenberg Siersted
Dør barnløs 1756 og senere Charlotte Sofie Amalie Lyster.
Dorte Marie Prom
ca. 1721
Johannes Tomas Vilhelm Prom
1770-1827
Skolelærer i Kragrup, Vedby og Sæby ved Tissø. Startede som urtekræmmer i København men gik fallit. Hans grav i Sæby kan endnu ses med Jernkors på.
Lavrits Prom
1770-1827
Justitsraad og amtsforvalter i Køge 1843
Henriette Lucie Prom
Sofie Katrine Vincentsine Prom
1808-1881
Boede i sin lange enkestand med sine børn i et lille hus med ved landevejen i Sæby, nabo til skolen hvor både hendes far og mand havde været lærere. Hun havde der en lille handel. Gift med
Ole Jensen
1804-1849
Lærer i Sæby ved Tissø. Kendt som taler i Helligforsamlinger og for indlæg i Dansk Kirketidende f.eks. om religion i skolen. Forfatter af kærnesalmer, en bibelhistorie, politiske skrifter o.s.v. Hans virksomhed er skildret i Holbæk Amts Historiske Årbog 1909.
Konrad Prom
ca.1810-1894
Jernstøber, Nyborg
Jensine Marie Jensen
1829-1859
Fra Sæby
Gift med sin søster Nicolines svoger
Hendrik Ferdinand Bennike
1831-1896
Skolelærer i Faardrup ved Slagelse.
Børn: Henriette og Beate Maria

Nikoline Frederikke Jensen
1831-1896
Sammen med sin søster Jensine var hun ansat i huset hos pastor FE Boisen. Nikoline som sypige og Jensine som husjomfru. Nikoline var konfirmeret af Boisen og begge var de ved et fælles bryllup blevet viet af Boisen til brødrene Andreas Kristian og Henrik Ferdinand Bennike. Nikoline var ifølge en meddelelse i Aftenposten den første danske kvinde, som tog del i foreningslivet (Danske Samfund).
Gift med Malermester
Andreas Kristian Bennike
Amalie Jensen
Gift med Gårdmand
Jens Mikkelsen
Vesterborg
Lavra Jensen
Gift med Lærer
Bjarnesen
Sæby
Adolf Jensen
1841-
Lærer. Udgiver af Roskilde Dagblad

Teodor Vilhem Jensen
Deltog i krigen 1864, døde kort efter
Johanne Jensen
Gift med Lærer
Smith Jordløse
Dagmar Jensen
Gift med
Hans Jørgensen Svendborg

Olivia Jensen
1849-1907
Ugift

Nicoline fik 16 børn, de 7 døde før skolealderen. Den første fik hun som 18-årig, den sidste da hun var 44. Frederik Engelhardt fik mellemnavnet Boisen efter pastor FE Boisen, som hun havde haft et nært forhold til. Det er efternøleren Aage, der har været hos fotografen.

Valdemar Bennike
1849-1901
Lærer og huslærer.
Gift med først
Dagmar siden

Maren Trine
Børn: Johannes, Bue, Svend, Dagmar, Aksel, Gudrun, Frede

Frederik Engelhardt Boisen Bennike
1851-1901
Konstruktør ved Orlogsværftets Søminekorps
Gift med

Emma Ellerup
1848-1926
Datter af Niels Peter Christian og Johanne Nicoline Ellerup

Ferdinant Bennike
1852-1901
Oberstløjtnant.
Gift med

Estrid Høgsbro
Børn: Helge Bennike oberst, Vagn Bennike general, Holger Bennike præst og Ove Bennike oberst

Vilhem Bennike
1855-ca.1935
Malermester. Gift med
Marie Frølund

Børn: Dagny, Asger, Mildred, Erling og Øjvind

Kristian Bennike
1857-1898
Snedkermester.
Gift med
Sigrid Tybjærg

Børn: Dagmar, Jutta, Kristian, Frithjof, Torbjørn, Andreas Kristian, Olaf og Maria

Johannes Bennike
1858-ca.1920
Lærer og billedskærer.
Gift med
Katrine

Børn: Ragnhild, Hjördis, Rigmor, Gunnild, Sigrun og Maria

Lavra Bennike
1860-1904
Lærerinde. Holdt i to år hus for sin bror Valdemar.
Gift med
Kristen Nielsen Egsgaard

Børn: Ejnar og Valborg

Gudrun Bennike
1867-1952
Lærerinde.
Gift med
Jens Larsen Skipper

Børn: Sigrid, Jens

Ingeborg Bennike
1869-ca.1925
Husbesty- rerinde.
Gift med
Schörring

Sognepræst. Børn: Sigurd

Aage Bennike
1872-ca.1930
Model- snedker. Gift med Johanne
Børn: Harald, Ingrid, Svend Aage

Vinkelvej hvor både Bjarne og Margrethe voksede op.
Da Bjarne var 22 og Margrethe 16 blev de forlovede og seks år senere i 1906 blev de gift. Bjarne dør som 70-årig i 1948.

Bjarne Boisen Bennike
1878-1948
Ingeniør
Gik i Gregersens Skole, tog preliminæreksamen, kom i maskinlære på orlogsværftets søminekorps, hvor han blev udlært. Marinesoldat. Læste derefter til maskinmester. Ansat på Søminevæsenets Tegnestue og senere hos J. Krüger.
Gift med
Margrethe Parbst


Rigmor Boisen Bennike
1880-ca.1977
Gift med
Emil Christoffersen Nordlunde

Kaj Boisen Bennike
1883-ca.1953
Ingeniør
Gift med
Helga Sofie Nielsen/Elvira Nielsen
Børn: Poul Frederik og Karen Margrethe, som kaldes Karin og har butikken "Christina" på Lyngby Jernbaneplads


Motiv fra Furesøen fotograferet og dekoreret af Bjarne Boisen Bennike.
Bagpå har han skrevet en hilsen til sin svigermor Sofie Parbst:
"Kære Moder! Modtag ogsaa mine Ønsker om en god Dag og et godt nyt Aar, og gid at dette Aar og Fremtiden vilde give dig din Sundhed tilbage. Din Bjarne."